Άλλο - Λαγκαδάς

Βασιλέως Αλεξάνδρου 5, 57200 Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης
+302394023923
15ο χλμ. Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Καβάλας, 57200 Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης
+302394052700