Άλλο - Λητή

14o χλμ. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, 57200 Λητή Θεσσαλονίκης
+302394071215
10ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Καβάλας Περιοχή Δερβένι, 57200 Λητή Θεσσαλονίκης
+302310683039
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, 57200 Λητή Θεσσαλονίκης
+302394071215