Άλλο - Νέα Καρβάλη

13ο χλμ. Καβάλας - Ξάνθης, 64006 Νέα Καρβάλη Καβάλας
+302510316778
8ο χλμ. Καβάλας - Ξάνθης, 64006 Νέα Καρβάλη Καβάλας
+302510316793