Άλλο - Ιωάννινα

Μελανίδη Γ. 4 Κέντρο, 45332 Ιωάννινα Ιωαννίνων
+302651029574
5ο χλμ. Ιωαννινων - Αθηνών Είσοδος από Εθνική Οδό, 45444 Ιωάννινα Ιωαννίνων
+302651040300
Κενάν Μεσαρέ 32, 45221 Ιωάννινα Ιωαννίνων
+302651092759
5ο χλμ. Ιωαννινων - Αθηνών Είσοδος από Εθνική Οδό, 45444 Ιωάννινα Ιωαννίνων
+302651040300
Βηλαρά Ιωάννη 73 Καραβατιά, 45333 Ιωάννινα Ιωαννίνων
+302651023231
5ο χλμ. Ιωαννινων - Αθηνών Είσοδος από Εθνική Οδό, 45444 Ιωάννινα Ιωαννίνων
+302651040300
Λεωφόρος Δωδώνης 31, 45221 Ιωάννινα Ιωαννίνων
+302651057753
Ζέρβα Ναπολέοντος 22 Κέντρο, 45332 Ιωάννινα Ιωαννίνων
+302651023200