Άλλο - Καρδίτσα

2ο χλμ. Ε.Ο. Καρδίτσας - Αθηνών, 43100 Καρδίτσα Καρδίτσας
+302441020855
5ο χλμ. Καρδίτσας - Αθηνών, 43100 Καρδίτσα Καρδίτσας
+302441021579
5ο χλμ. Καρδίτσας - Αθηνών, 43100 Καρδίτσα Καρδίτσας
+302441021579