Άλλο - Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης

Ο.Τ 61 Τ.Θ. 442, 57400 Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης
+302310723480
Γ Φάση, Οικ. Τετρ. 53Β, ΔΑ8, 57400 Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης
+302310532901
ΒΙ.ΠΕ.Θ ΟΤ 48Β & ΤΘ 1171, 57400 Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης
+302310795612
ΒΙ. ΠΕ. Σίνδου Δ.Α. 9, 57400 Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης
+302310795686
ΒΙ.ΠΑ. Καλοχωρίου, 57400 Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης
+302310753748
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Ο.Τ. 35, 57400 Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης
+302310796731
Δ Α11 ΟΤ 43, 57400 Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης
+302310526571
Οδός Α4 & 3 Ο.Τ., 57400 Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης
+302310797200