Άλλο - Καβαλλάρι

15ο χλμ. Π.Ε.Ο. θεσσαλονίκης - Καβάλας, 57200 Καβαλλάρι Θεσσαλονίκης
+302394052762
15ο χλμ. Π.Ε.Ο. θεσσαλονίκης - Καβάλας, 57200 Καβαλλάρι Θεσσαλονίκης
+302394052762