Άλλο - Πυλαία

Φωκά Δημήτριου 4 & Σοφούλη 25 Κόμβος Περιφερειακής Οδού, 55535 Πυλαία Θεσσαλονίκης
+302310305051
Λαέρτου 22 Περιοχή Mediterranean Cosmos, 55535 Πυλαία Θεσσαλονίκης
+302311286262
17ης Νοεμβρίου 81, 55534 Πυλαία Θεσσαλονίκης
+302310945858