ΛΟΥΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - Αθήνα
Άλλο - Αθήνα Αθήνα - Αττικής

Διεύθυνση: Σταδίου 61 Ομόνοια 6ος όροφος, 10551 Αθήνα Αττικής

Τηλέφωνο: +302103217637

Γεωγραφικό πλάτος: 23.7286399868266

Γεωγραφικό μήκος: 37.983387429698226

ΛΟΥΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - Αθήνα

Περιγραφή - ΛΟΥΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - Αθήνα Άλλο - Αθήνα Αθήνα - Αττικής

Το δικηγορικό γραφείο ΛΟΥΚΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ λειτουργεί, από το 1954, στην Αθήνα. Η Παναγιώτα Λουκάκου είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, με πολυετή εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων αστικού δικαίου.

Εξειδικεύεται, ιδίως, στην παροχή υπηρεσιών στο οικογενειακό δίκαιο με τη μορφή της συμβουλευτικής διαζυγίου, της εκπροσώπησης ενώπιον των δικαστηρίων και της νομικής παράστασης σε διαδικασία διαμεσολάβησης σε οικογενειακές υποθέσεις από το γάμο, το διαζύγιο, και το σύμφωνο συμβίωσης.

Έχει λάβει εξειδικευμένη εκπαίδευση από διεθνείς φορείς στην οικογενειακή διαμεσολάβηση (Mikk, IMI), στις διεθνείς απαγωγές (LEPCA). Χαρακτηριστικό του γραφείου μας αποτελεί ο προσωπικός χειρισμός των υποθέσεων είτε αυτές αφορούν ένα φυσικό πρόσωπο, είτε ένα νομικό πρόσωπο με μεγάλη οικονομική δραστηριότητα, καθώς και η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας στη συνεργασία με τους συναδέλφους. Στην τιμολογιακή πολιτική, φροντίζουμε να τηρείται πάντα η αναλογία μεταξύ των παρεχόμενων υπηρεσιών και των χρεώσεών τους.

Επιπλέον, είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΑΜ.32) σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (πιστοποιημένη από το διεθνή φορέα Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR). Παράλληλα, παρέχει τις υπηρεσίες της ως μέλος της Εταιρείας Εμπορικής & Οικογενειακής Διαμεσολάβησης 'Διάλογος', διεξάγοντας με υψηλό ποσοστό επιτυχίας, οικογενειακές διαμεσολαβήσεις, εγχώριες και διασυνοριακές, εμπορικές διαμεσολαβήσεις μεταξύ εταιρειών, καθώς και διαμεσολαβήσεις σε υποθέσεις ακινήτων, κληρονομικές κ.λπ.