ΖΕΡΒΑΣ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Θεσσαλονίκη
Άλλο - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Θεσσαλονίκης

Διεύθυνση: Αριστοτέλους 21, 54624 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης

Τηλέφωνο: +302310280922

Γεωγραφικό πλάτος: 22.943224090580575

Γεωγραφικό μήκος: 40.635118811604336

ΖΕΡΒΑΣ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Θεσσαλονίκη

Περιγραφή - ΖΕΡΒΑΣ Σ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Θεσσαλονίκη Άλλο - Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη - Θεσσαλονίκης

Ο δικηγόρος ΖΕΡΒΑΣ Σ ΘΕΟΔΩΡΟΣ διατηρεί δικηγορικό γραφείο, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Το δικηγορικό γραφείο 'Θ. Ζέρβας και συνεργάτες' ιδρύθηκε το έτος 1981 από το δικηγόρο Θεσσαλονίκης Θεόδωρο Ζέρβα.

Το γραφείο μας ειδικεύεται στην παροχή νομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις, με υποστήριξη από εξειδικευμένο στελεχικό δυναμικό. Καλύπτει, με αξιοπιστία, όλες τις νομικές πλευρές της λειτουργίας μιας σύγχρονης επιχείρησης, με λογικό κόστος. Σήμερα, είναι, μεταξύ των μεγαλύτερων γραφείων της Θεσσαλονίκης, έχοντας στο δυναμικό του ικανό αριθμό δικηγόρων και άλλων συνεργατών (φοροτεχνικών, οικονομολόγων, μηχανικών και άλλων εμπειρογνωμόνων) σε κάθε δικαστική περιφέρεια της Ελλάδος και στην Κύπρο.

Εκτός από τα κεντρικά γραφεία μας, που βρίσκονται στην οδό Αριστοτέλους αρ. 21 στη Θεσσαλονίκη, διατηρούμε και γραφείο στην Αθήνα, όπου επίσης παρέχονται πλήρεις, εξειδικευμένες και αποτελεσματικές νομικές υπηρεσίες. Υπάρχει, μέσω δικτύου συνεργατών μας σε όλες τις δικαστικές περιφέρειες της Ελλάδος και στην Κύπρο, δυνατότητα ανάληψης και χειρισμού οποιασδήποτε νομικής και δικαστικής υπόθεσης.